----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Środa 22.09.2021r. 

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Die Gebetswache. Przykładem " adorowania i modlitwy w obecności Boga" jest święty Mikołaj z Flüe. Jako osoba modląca się stał się rozjemcą, który utorował drogę w konfliktach społecznych swego czasu pojednania i sprawiedliwego pojednania. Modląc się, stał się tłumaczem znaków czasu, modląc się, odpowiadał na wyzwania tamtego czasu.

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMANTU W PIATKI OD GODZ.7.30

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia Komorniki

Myśli na niedzielę i nie tylko…

W wigilię męczeństwa św. Januarego, przed katedrą w Neapolu gromadzą się liczne tłumy wiernych, którzy trwając na gorliwej modlitwie oczekują cudu. Rankiem 19 września, celebrans idzie do kaplicy, bierze relikwie krwi Świętego i wtedy najczęściej dokonuje się cud. Na oczach wszystkich, zakrzepła krew przyjmuje płynną konsystencję, zmienia barwę, lepkość, ciężar, objętość. To niespotykane zjawisko dokonuje się niezależnie od temperatury, w chłodzie lub cieple, gdy temperatura w katedrze waha się od 5-6° do 30-32° C. Również nie zależy to od napięcia psychicznego tłumu, ponieważ krew często rozpuszcza się nie tylko na oczach tłumów, ale także wobec kilku osób. Przechodzenie krwi ze stanu skrzepłego w stan płynny jest niezależne od ludzkich pragnień. Krew jest w stanie płynnym najczęściej przez 8 następnych dni. Czasami na powierzchni pojawiają się pęcherzyki, krew w tajemniczy sposób wchodzi jakby w stan „wrzenia”. Fizycy i hematolodzy są zgodni, że przetrwanie krwi przez przeszło 1700 lat w stanie morfologicznie niezmienionym, oraz nagłych zmian w objętości i ciężarze, przechodzenia w stan płynny i powrotu do stanu pierwotnego, przekracza możliwości naukowego wytłumaczenia. Wszystkie te zjawiska są w oczywistym konflikcie z niezmiennymi prawami fizyki. Zaś wszelkie próby laboratoryjnego odtworzenia tego fenomenu zakończyły się fiaskiem.

Włoski uczony prof. Gastone Lambertini, po wielu latach badań, doszedł do następującego wniosku: „ Krew św. Januarego to jest skrzep, który żyje i który oddycha: nie jest więc jakąś ‘alienującą’ pobożnością, lecz znakiem życia wiecznego i zmartwychwstania”.

W opinii Romana Guardiniego ręka, zaraz po twarzy, jest najbardziej uduchowioną częścią ciała. Czasem słowo wydaje się prostackie wobec cichej, niezwykle przekonującej wymowy ręki. Ludzie, którzy przyprowadzili głuchoniemego, proszą Jezusa, by położył na niego rękę. Mógł uzdrowić go jednym słowem czy myślą, a jednak spełnia prośbę, używając także innych znaków. Arturo Mari wspomina, że Jan  Paweł II niewiele mówił o uczuciach. Wyrażał je wzrokiem, gestem: kładąc rękę na ramieniu, zaciskając ją na barku. Rozumiał, jak ważna jest mowa ciała.


 

Z życia parafii:​

ZAPRASZAM wszystkich PARAFIAN do licznego i gorliwego zaangażowania się w modlitwę różańcową, odmawianą przed każdą mszą św.

Zadbajmy oto by uczestnicząc we mszy św. za bliskich, czy to żyjących czy zmarłych, przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć komunię św. w ich intencji!

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.

 

Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.

 

Wiecej ogłoszenia  KOMORNIKIWiecej ogłoszenia DOBRA


 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

- Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka.

Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.

W sobotę 11.09. o godz. 18.45 nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych!


Ważne dla narzeczonych:

- Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.


 

W środę (11.11.2020 r.) zmarł ks. radca Norbert Peikert (87 l.) - emerytowany

proboszcz naszej parafii . Ks. Norbert urodził się 9 sierpnia 1933 r. w Zabrzu, 

święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 r. w Opolu.

 

Polecajmy śp. ks. Norberta Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw,

aby Twój sługa, kapłan Norbert którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym

posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.