----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Od chwili powstania kościoła parafialnego w Komornikach wokół niego, starym zwyczajem, znajdował się cmentarz. Był on stosunkowo mały. Cała powierzchnia wraz z tą, na której znajdował się kościół, wynosiła zaledwie 26 arów. Protokół wizytacyjny z roku 1688 podaje, że cmentarz był otoczony kamiennym murem i posiadał 2 bramy. Na cmentarzu znajdowała się murowana kostnica.
Gdy zdano sobie sprawę, że prędzej czy później na miejscu starego kościoła, który stał się dla stale wzrastającej liczby mieszkańców za mały oraz groził zawaleniem, trzeba wybudować nowy kościół, zaczęto rozglądać się za nowym miejscem na cmentarz. Wybrano je ostatecznie w 1869 roku przy szosie do Głogówka. Powierzchnia przeznaczona na ten cel wynosiła 38 arów. Nowe miejsce znajdowało się wówczas na końcu wsi. Nabyto także łąkę, jako plac zabaw dla uczniów miejscowej szkoły (obecny stadion LZS). Dopiero w roku 1889, podczas budowy nowego kościoła, cmentarz ogrodzono i 29 VI 1889 roku poświęcono. Niedługo później wybudowano na nim kostnicę.

Po II wojnie światowej cmentarz stawał się za mały. Po długoletnich staraniach wiernych i utrudnieniach władz państwowych uzyskano wreszcie w 1963 roku pole o powierzchni 46,6 a należące do rodziny Kopiec, znajdujące się za cmentarzem. Cała powierzchnia obecnego cmentarza wynosi 84,6 a. Na nowej części postawiono pomnik Pana Jezusa oraz po wielu trudnościach w 1965 roku wybudowano kaplicę cmentarną (o pow.26,1 m2). Na cmentarzu znajduje się studnia z pompą a po doprowadzeniu wody do wioski w 1994 roku, zainstalowano trzy krany wraz ze zbiornikami na wodę w dogodnych dla mieszkańców miejscach.
W 1993 roku postawiono wzdłuż szosy nowe ogrodzenie cmentarza o długości 150 m. Stary cmentarz wokół kościoła służy obecnie jako plac kościelny. W latach 1982-85 uporządkowano całe otoczenie wokół kościoła. Postawiono kamienny mur ogradzający plac kościelny i chroniący go od dalszego usuwania się ziemi ze skarpy, na której stoi kościół. Wybetonowano cały plac i założono kanalizację burzową. Równocześnie rozszerzono dróżkę prowadzącą od szosy wzdłuż zbocza do kościoła na drogę umożliwiającą dojazd na plac kościelny także samochodom ciężarowym. Cały odcinek drogi, około 100 m, wybetonowano. Zbocze kościoła obsadzono różnymi
krzewami ozdobnymi. Plac kościelny zamykają! bramy.

Dla upamiętnienia miejsca starego cmentarza pozostawiono niektóre groby. Na placu kościelnym znajdują się także groby, w których spoczywają zmarli proboszczowie tutejszej parafii : ks.Jerzy Jachnik, ks.Edward Zaruba, ks. Józef Kaduk, ks.Konrad Kosian, ks.Jerzy Zimnik. Jest tam również krzyż postawiony przez ks. Jachnika w 1887 roku oraz stylizowana tablica ogłoszeń z 1994 roku. W roku 1989 wybudowano na nowo schody prowadzące z drogi komornickiej na plac kościelny. Odnowiono także mocno zniszczony pomnik mieszkańców Komornik poległych na 1 wojnie światowej, znajdujący się przed bramą wiodącą na plac kościelny.
W betonowym postumencie wykuto wnękę, w której umieszczono figurę Matki Bożej. Pod tą figurą przymocowano płytę marmurową z napisem : "Pamięci naszych poległych na I i II wojnie światowej. Parafia Komorniki". Umieszczono także inwokację do Matki Bożej : "Królowo Pokoju, módl się za nami".
W 1993 roku z inicjatywy mieszkańców Komornik umieszczono po drugiej stronie postumentu dwie granitowe tablice z nazwiskami mieszkańców poległych podczas II wojny światowej.