----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

 

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Jezus wzywa NAS do odważnego naśladowania Go. Odwołuje się przy tym do obrazów związanych z planowaniem budowy wieży i wyprawy wojennej. Droga, na którą zaprasza Jezus, nie jest łatwa, dlatego potrzeba szczególnej Bożej mądrości, by nie pójść na kompromis i z niej nie zrezygnować. Byłoby to głupotą. O dar mądrości warto prosić Pana słowami fragmentu Litanii o zbawienie od głupoty Romana Brandstaettera:

Boże nieskończonej mądrości, Stworzycielu doskonałego kosmosu
I najpiękniejszej ziemi,
Nieśmiertelnej duszy
I mózgu, I szarych komórek,
I pięciu zmysłów, I wolnej woli,
Wyzwól nas z drapieżnych szponów głupoty
Tej czarnookiej kusicielki, Wabiącej nas na wszystkich rogach historii
Jak na rogach ulic,
Od tej sprawczyni
Naszych błazeńskich zamiarów i czynów,
I upadków,
I jałowego życia,
I daj nam mądrość oczyszczenia, Nam, Synom ziemi,
Soli zwietrzałej i bezużytecznej.

ZAPRASZAM wszystkich PARAFIAN do licznego i gorliwego zaangażowania się w modlitwę różańcową, odmawianą przed każdą mszą św.!!!

Zadbajmy oto by uczestnicząc we mszy św. za bliskich, czy to żyjących czy zmarłych, zadbać wcześniej o spowiedź św. i przyjąć komunię św. w ich intencji!

Z życia parafii:​

Nabożeństwa ku czci św. Rity odbywają się 22. dnia każdego miesiąca.

W niedzielę 22.09. przypada dzień ku czci św. Rity.

W tym dniu o godz. 15.00 odbędzie się Msza św. z poświęceniem róż i ucałowaniem relikwii św. Rity, poprzedzona nabożeństwem do św. Rity o godz. 14.30

Zapraszam do licznego udziału w Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf w Zlatych Horach w sobotę 21.09.

W dniach 15. 09. – 17. 09. przeżywać będziemy Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. Stanisława Kostki. 

Nasza Parafia organizuje autokarowe pielgrzymki:

  • do GRECJI – śladami św. Pawła: 20.04. – 28.04.2020:. Zapisy również u pani Krystyny Majer, biuro Filplastu

Szczegóły dotyczące pielgrzymek w ulotkach wyłożonych na regale! 

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku.

Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto: 

Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki

83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        

Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.