----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY

Czwartek 22.02.2024r.

17.15 nabożeństwo z odczytaniem próśb i podziękowań- KORONKA

18:00 msza św. w intencji czcicieli z poświęceniem róż

Prośby i podziękowania składamy do skrzynki obok relikwii

 

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia Komorniki

Myśli na niedzielę...

 Papież Paweł VI napisał, że największym zwycięstwem szatana jest to, że ludzie przestali wierzyć w jego istnienie. Powstała nawet teoria, że szatan jest tylko metaforą zła. Katechizm Kościoła katolickiego uczy nas, że szatan, czyli diabeł istnieje i „działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla społeczeństwa”. Złego ducha nazywamy szatanem (od hebrajskiego słowa „satan” – przeciwnik), lub diabłem (z greckiego „diabolos” – oszczerca). Działanie szatana jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą. Najskuteczniej może on działać wtedy, gdy udaje mu się skłonić człowieka, by nie wierzył w jego istnienie.

Tam, gdzie zło, tam jest szatan. A jego główną bronią jest kłamstwo. A jak kłamie? Przedstawia nam złe uczynki w taki sposób, jakby były dobre. Pod tą iluzją dobra nakłania nas do czynienia zła. Sugeruje, podsuwa mnóstwo wymówek, aby usprawiedliwić nasze grzechy. Po tym, jak nas oszuka, napełnia nas niepokojem i smutkiem. Codziennie jesteśmy kuszeni do grzechu i zła. Św. Augustyn mówi, że musimy ciągle wybierać między królestwem Boga a królestwem szatana. Im bardziej ktoś postępuje na drodze chrześcijańskiego wzrostu, tym bardziej dotkliwe pokusy będą go nawiedzać.

Jak zatem możemy przeciwstawić się pokusom szatana? 

Po pierwsze, z diabłem się nie pertraktuje. Gdy zapominamy o duszy, tracimy czujność.

 Drugi środek do walki z pokusą diabła to modlitwa. Bez modlitwy jesteśmy zawsze bezbronni. Nie da się wytrwać w dobrym życiu bez modlitwy.  Nasza pokuta wielkopostna, którą rozpoczęliśmy, ma nas przybliżać do Boga. Jest to nasze zadanie na najbliższe 40 dni.

Zadbajmy oto by uczestnicząc we mszy św. za bliskich, czy to żyjących czy zmarłych, przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć komunię św. w ich intencji!

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.


Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka. Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą ślubu.


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.