----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Czwartek 22.04.2021r.  

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

Ze względów technicznych niemożliwa będzie transmisja w dzień św. Rity.


Dekret Biskupa opolskiego ws. pandemii >>>czytaj tutaj<<<

 

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia

Myśli na niedzielę i nie tylko…

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia warto przybliżyć postać bł. ks. Michała Sopoćki.  Był spowiednikiem s. Marii Faustyny Kowalskiej, a po jej śmierci orędownikiem nabożeństwa i święta Bożego miłosierdzia. Ks. Michał, jak sam pisze we wspomnieniach, był przejęty ideą Bożego miłosierdzia i starał się przy każdej okazji o niej mówić, a przekonał się o jej skuteczności przy nawracaniu niewierzących. Przytacza takie wydarzenia: „Pewnego razu, idąc drogą, napotkałem ciężarówkę radziecką, którą prowadził inteligentny z wyglądu szofer. Podniosłem rękę, by mnie podwiózł. (…) Prowadzący auto zatrzymał się i poprosił mnie do szoferki. Widząc mnie w ubraniu duchownego, szofer zaczął rozmowę na temat religijny i poruszył kwestię istnienia Boga. Oświadczył, że on jest aktywnym ateistą, że prowadził dyskusje liczne na ten temat i prosił, bym podał mu dowody nie aposterioryczne, które są mu znane i które go nie przekonują, ale takie, które by on mógł uznać. Odwołałem się wtedy do dowodów psychologicznych, a przede wszystkim do głosu sumienia, które u wszystkich ludzi jest podobne, a którego inaczej wytłumaczyć się nie da, jak tylko istnieniem Najwyższego Prawodawcy, który każdemu mówi, co jest dobre, a co złe. Oto np. teraz możesz mnie zabić, bo jestem bezbronny, ale tego nie uczynisz, bo sumienie ci na to nie pozwoli. Odpowiedział, że już zabił niejednego na wojnie, ale niewinnego nigdy. Dodałem, że i nie zabijesz, bo sumienie ci nie pozwoli. A gdybyś i zabił, możesz otrzymać przebaczenie. I tu powiedziałem o Najmiłosierniejszym Zbawicielu, co go całkowicie rozbroiło i jak mówił – uwierzył. (…) Pewnego razu w czasie konferencji o miłosierdziu Bożym w moim mieszkaniu do zebranych w tym celu wiernych zostałem wezwany do chorego. Wzywający powiedział, że przy ulicy (…) leży chory podający się za leśniczego, który sam wprawdzie nie prosił o księdza, ale na propozycję, że ja przyjdę do niego porozmawiać, nie wzbraniał się. (…) udałem się natychmiast pod wskazany adres z Eucharystią i olejami chorych. Przywitałem chorego, jak gdybym go znał, i po krótkiej rozmowie na tematy obojętne zaproponowałem mu spowiedź. Odpowiedział, że od 40 lat już się nie spowiada i obecnie nie jest przygotowany. Okazałem gotowość pomocy i po kilku minutach on się zgodził. Wyspowiadał się szczerze i gdy przyjął Komunię św. zaczął natychmiast konać”.


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

- Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

- Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka.

- Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

- Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

Nauki przedmałżeńskie odbędą się w tym roku w terminie: 21.02. w Komornikach o 15.15; zaś pozostałe nauki odbędą się o godz. 15.45 w Strzeleczkach.


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.


Sprawy zachowania porządku na cmentarzu w Komornikach:

- miejsca, które są zarezerwowane proszę oznakować kamiennymi numeratorami (sprawdzić czy numeratory są na właściwym miejscu), miejsca nieoznakowane będą traktowane jako wolne do pochówku

- przypomina się o tym, że cmentarz jest 24 h na dobę monitorowany. Każdy wyrzucający śmieci za płot cmentarny powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi


Z życia parafii:​

Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.

 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 

Wiecej ogłoszenia  KOMORNIKIWiecej ogłoszenia DOBRA

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.


 

 

 

W środę (11.11.2020 r.) zmarł ks. radca Norbert Peikert (87 l.) - emerytowany

proboszcz naszej parafii . Ks. Norbert urodził się 9 sierpnia 1933 r. w Zabrzu, 

święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 r. w Opolu.

 

Polecajmy śp. ks. Norberta Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw,

aby Twój sługa, kapłan Norbert którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym

posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzisiaj jest:

poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław