----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH W NASZYM KOŚCIELE MOŻE BRAĆ UDZIAŁ 60 OSÓB- KOMORNIKI, 35 OSÓB - DOBRA. Można uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz kościoła, zachowując dystans. NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA NIE OBOWIĄZUJE PRZELICZNIK, LECZ TYLKO ZASADA DYSTANSOWANIA SIĘ MIN. 2 M. OD SIEBIE.

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY PONIEDZIAŁEK 22.06.2020r.  

Odpus św. Rity 22.02.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Witamy na stronie Parafii . Transmisje mszy św. i nabożeństw na żywo, w godzinach podanych w ogłoszeniach. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnego duchowego przeżycia! Zaś Wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pamiętają o potrzebach materialnych Parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”, za ofiary złożone W KOŚCIELE i za WPŁATY na konto parafialne. Konto parafii: 60 8883 1028 2003 0000 0387 0001

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia

Myśli na niedzielę i nie tylko…

         Święty Piotr pisze ważne słowa: „Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). Dziś niewielu ludzi jest gotowych do obrony wartości swego serca. Tymczasem w ewangelicznej szkole trzeba doskonalić sztukę obrony skarbu naszej wiary.

          Jezus był wielokrotnie atakowany i za każdym razem umiał się obronić. W Ewangelii trzeba to odczytać i w swoim życiu opanować tę sztukę. Przypomnijmy jej zasadnicze elementy. Pierwszym jest schodzenie z linii ciosu. Jezusa kilka razy chcieli zabić, a On się odsuwał. W życiu trzeba wielokrotnie zamilknąć, gdy prowokacyjnie uderzają nas z powodu naszej wiary czy postawy moralnej. Nie ma o co prowadzić kłótni z tymi, którzy wartości ducha nie uznają, a prowokują nas do zabierania głosu.

          Druga umiejętność polega na opanowaniu stosowania kontry. Jezusa atakują, a On kontruje. Pytają Go, czy należy płacić podatek cezarowi, czy nie. Każda odpowiedź byłaby klęską Jezusa. Chcą oskarżyć Jezusa i przyprowadzają Mu kobietę schwytaną na cudzołóstwie. Jeśli stanie po jej stronie, zostanie zabity, bo złamie prawo Mojżesza, a jeśli stanie po stronie Mojżesza, ludzie od Niego odejdą, bo jest mniejszy od Mojżesza. Jezus oświadcza: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” (J 8,7). To jest kontra, w której ujawnia się wielkość Jezusa. Po chwili wokół kobiety nie było ani jednego oskarżyciela.

         Trzecia umiejętność potrzebna do obrony Ewangelii polega na wyborze w ataku najwyższych wartości. Takie decyzje są połączone ze stratami. Są to jednak mądre straty, które zawsze nagradza Bóg, i to w sposób stokrotny. W rzeczywistości traci się to, co przemija, a zyskuje to, co jest wieczne. Chrześcijanin, jeśli chce we współczesnym świecie ocalić swe wartości, musi opanować sztukę ich obrony. Warto pod tym kątem przeczytać całą Ewangelię.

Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się On przede wszystkim jako dar, „przychodzi bowiem z pomocą naszej słabości”. (św. Jan Paweł II)


 

Z życia parafii:​


W poniedziałek (25.05.) obchodzimy wspomnienie św. Urbana. Msza św. ku jego czci wraz z nabożeństwem błagalnym odbędzie się o godz. 18.30. Procesji nie będzie ale proszę aby wszystkie kapliczki, miejsca modlitwy, były przystrojone.


 

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). 
 
Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto: 
Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki
83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        
Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.