----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Środa 22.12.2021r. 

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Die Gebetswache. Przykładem " adorowania i modlitwy w obecności Boga" jest święty Mikołaj z Flüe. Jako osoba modląca się stał się rozjemcą, który utorował drogę w konfliktach społecznych swego czasu pojednania i sprawiedliwego pojednania. Modląc się, stał się tłumaczem znaków czasu, modląc się, odpowiadał na wyzwania tamtego czasu.

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMANTU W PIATKI OD GODZ.7.30

 

 

 

 

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia Komorniki

Myśli na niedzielę i nie tylko…

Osła można przyprowadzić do wodopoju, ale pić to już musi sam – tak mówi jedno z przysłów pochodzenia prawdopodobnie arabskiego. Jeśli ktoś czuje się porównany do osła (niesłusznie, bo nie o to w przysłowiu chodzi), to może skorzystać z innej wersji tej samej mądrości. Na przykład: Pokażę ci gdzie jest droga, ale iść nią musisz ty. Tak właśnie Bóg traktuje człowieka. Bóg oczywiście jest nieporównywalnie większy od człowieka, nie mniej jednak to, co jest w zasięgu możliwości człowieka, jest pozostawione człowiekowi i jego aktywności. Natomiast bez tej aktywności (a nawet często inicjatywy) ze strony człowieka, nie można w pełni przyjąć Bożych darów i cieszyć się nimi.

Codziennie modlimy się o ocalenie na wieki, a także o mądrość „na dziś” – zgodnie z tym, co przypomina aklamacja przed Ewangelią: Okaż nam Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Potrzebujemy zatem dzieł i darów Boga, ale też do ich owocowania w naszym życiu potrzebna jest nasza aktywność. Tę prawdę warto przypomnieć sobie u początku nowego roku kościelnego – wiemy przecież, że I niedziela adwentu to rozpoczęcie roku liturgicznego. Choć wydaje się, że początek roku (zarówno w Kościele jak i w kalendarzu świeckim) to tylko konwencja czy umowa, to jednak nadal takie momenty w szczególny sposób sprzyjają realizacji pomysłów, sprzyjają inicjatywom, postanowieniom, które mają wnieść nową jakość w nasze życie. Obserwacje i doświadczenia potwierdzają, że początek roku to wciąż dobra okazja, dobry moment, by skutecznie wprowadzać w czyn jakieś innowacje lub zadbać o odnowienie postanowień zaniedbanych.

 Eucharystia pozostaje „priorytetem” w chrześcijańskim przeżywaniu niedzieli, nie mniej jednak warto zwrócić uwagę na to, by sama tylko msza święta nie „zastąpiła” całej niedzieli; warto zwrócić uwagę na wartość i znaczenie Dnia Pańskiego jako całości.

Nowy rok liturgiczny to dobra okazja do „nowych początków”, czas by zrewidować nasze sposoby i formy świętowania niedzieli, a może nawet gruntownie je odnowić! Spróbujmy popatrzeć na sprawy codzienne Bożymi oczami!


 

 

Z życia parafii:​

Zadbajmy oto by uczestnicząc we mszy św. za bliskich, czy to żyjących czy zmarłych, przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć komunię św. w ich intencji!

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.

 

Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.

 

Wiecej ogłoszenia  KOMORNIKIWiecej ogłoszenia DOBRA


 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

- Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka.

Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

- Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.


 

Dzisiaj jest:

wtorek, 30 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Maura, Andrzej, Justyna, Justyn, Konstanty, Ondraszek, Maura