----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY

Poniedziałek 22.04.2024r.

17.15 nabożeństwo z odczytaniem próśb i podziękowań- KORONKA

18:00 msza św. w intencji czcicieli z poświęceniem róż

Prośby i podziękowania składamy do skrzynki obok relikwii

 

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia Komorniki

Myśli na niedzielę i najbliższy czas...

Trzeba się strzec, by pycha jednych, arogancja drugich czy wreszcie czyjaś lekkomyślność nie prowadziły do podziałów i wzajemnego oskarżania się. Mocni w wierze potrafimy się przeciwstawić światu, który równie nieustannie nas wabi.

 


 

Nasza diecezja wstępuje na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza. Poszczególne kroki będziemy podejmować w najbliższych miesiącach:

I. Prostota i otwartość (kwiecień)
II. Dobry przykład (maj)
III. Troska o ubogich (czerwiec)
IV. Braterskie upomnienie (wrzesień)
V. Wspólna modlitwa (październik)
VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad). Krok I: prostota i otwartość.  W realizacji „kroku I” – dominuje postulat praktykowania prostoty życia i otwartości na Boga i drugiego człowieka (zob. Mt, 18, 1-5). Propozycja inicjatyw na najbliższy czas, to zadania, jakie stają przed nami w najbliższym czasie, m.in.: (1) coraz pełniejsze otwieranie się na Boga i drugiego człowieka; (2) żarliwsza codzienna modlitwa; (3) życie Słowem Bożym; (4) empatyczne podejście do drugiego człowieka i otwarcie się na niego; (5) praktykowanie cnoty gościnności.    
                                                    


Drodzy parafianie, jak już wiadomo otrzymaliśmy pomoc w kwocie 167 831,90 PLN   (nie 200 000,00 PLN) z Polskiego Ładu na dalszą renowację fasady kościoła – ściany boczne. Prace te polegać będą na oczyszczeniu, zafugowaniu ubytków fug oraz uszkodzonych cegieł i zaimpregnowaniu specjalnymi środkami. Koszt całej inwestycji to 301 422, 24 PLN. (inna oferta była za 434 300,00 PLN). Wobec tego Parafia musi pokryć brakującą resztę kwoty czyli: 133 590,34 PLN. Rada Ekonomiczna i Duszpasterska prosi o wsparcie WSZYSTKICH Parafian. Suma jest olbrzymia, prace rozpoczynamy z końcem kwietnia. Parafia liczy niespełna 350 rodzin. Mile widziane będzie wsparcie od parafian, którzy wyjechali za granicę. Dziękujemy tym rodzinom i osobom, które już złożyły ofiary.

Ofiary na renowację KOŚCIOŁA można wpłacać bezpośrednio na konto:                                                                                                                                   

Bank  Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki  83  8883  1028  2004  4000  0387  0002.                                     Tytuł: ofiara na cele kultu religijnego


Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka. Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą ślubu.