----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Poniedziałek 22.02.2021r.  

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

Myśli na niedzielę i nie tylko…

Matka chciała wysłać małego Łukasza do sklepu po jakąś potrzebną drobnostkę. Ale malec – nie wiadomo z jakiego powodu – akurat w tym momencie nie miał ochoty do takiej posługi, więc z uporem godnym lepszej sprawy powtarzał: „Nie pójdę i koniec!”. Po kilkuminutowych perswazjach zdenerwowana matka wręczyła chłopcu pieniądze, karteczkę i torbę i wyprowadziła go na dwór. Dziecko stało jakiś czas nieruchomo i powtarzało to swoje „nie pójdę”, ale potem, widząc, że nie ma szans na przeforsowanie swojego widzimisię, poszło powoli w stronę sklepu, wyrzucając jeszcze na odchodnym: „Nóżkami idę, ale sercem stoję w miejscu!”. Jeśli człowiek chce być uzdrowiony, musi zaangażować całego siebie do współpracy z Mistrzem z Nazaretu. Dzisiaj każdy powinien pochylić się nad swoimi chorobami duszy i uznać, że tylko Bóg jest w stanie pomóc w ich przezwyciężeniu. 


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

- Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

- Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka.

- Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

- Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

Nauki przedmałżeńskie odbędą się w tym roku w terminie: 21.02. w Komornikach o 15.15; zaś pozostałe nauki odbędą się o godz. 15.45 w Strzeleczkach.


 

Z życia parafii:​

15-16.02.2021r.  40 –sto godzinna Adoracja Komorniki

godz. 09.00: Wierni Ściborowic, Jarczowic, Wesołej i Borek

10.00: Wierni Komornik, Łowkowic i Nw. Młyna

11.00: Czciciele NSPJ i N.S., Wspólnota św. Michała Archanioła

12.00: Mniejszość Niemiecka

13.00: Chłopi

14.00: Wszystkie Róże Różańcowe

15.00: Kobiety i matki

16.00: Dzieci (przedszkolaki i klasy 1. do 6. Szkoły Podst.)

16.30: Dzieci klasy 7. i 8. Szkoły Podst., młodzież licealna i starsi

17.00 – 18.00 cicha adoracja - msza św. na zakończenie adoracji

Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.

 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 

Wiecej ogłoszenia  KOMORNIKIWiecej ogłoszenia DOBRA

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.