----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Środa 22.06.2022r. 

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Myśli na niedzielę i nie tylko…

 

Wybaczenie przywraca człowiekowi pełniejszą wewnętrzną jasność.

W zapadłej wiosce zabrakło prądu. Mieszkania pogrążyły się w ciemności. Jeden z gospodarzy znalazł na strychu starą naftową lampę. Jej stan był fatalny. Knot dawał nikły płomień, ale za do dużo kopcił, zapach nafty stawał się nieznośny. Gospodarz wyrzucił lampę, jako nieużyteczną, z postanowieniem, że kupi nową. A gdy włączono prąd ponownie, gospodarz zapomniał o kupnie nowej lampy. Przypomniał sobie o tym kilka tygodni później, gdy znowu wyłączono prąd. Tym razem żona przyniosła piękną naftową lampę, która działała bez zarzutu. „Wspaniała lampa. Gdzieś tyją znalazła” - pyta mąż. „Jest to ta sama lampa, którą wyrzuciłeś” - odpowiada żona. „To niemożliwe” - z niedowierzaniem stwierdza mąż. Po dokładniejszych oględzinach powiedział: „Odnowienie tej lampy musiało wiele kosztować”. „Nie, kupiłam tylko nowy knot. Ale za to musiałam się dużo napracować, aby doprowadzić ją do tego stanu” - odpowiada żona. Łatwiej byłoby kupić nową lampę niż starą doprowadzić do takiego stanu.

Tę historię możemy odnieść także do człowieka. Łatwo potępić człowieka zbrukanego grzechem. Trudniej pomóc mu, aby oczyścił się z grzechów i zabłysnął nowym blaskiem. A jest to blask spotęgowany mocą Bożego Miłosierdzia i wybaczenia, które rodzi jeszcze piękniejszą miłość.

Prawie każdy człowiek odczuwa w sobie z jednej strony skłonność do zła a z drugiej dążenie do doskonałości. Skłonność do zła ma związek z rzeczywistością, którą nazywamy grzechem pierworodnym. W tym zmaganiu dobra ze złem chcemy zwycięstwa dobra. Każdy chce być postrzegany jako dobry człowiek. Iw kreowaniu pozytywnego obrazu swojej osobowości człowiek potrafi oszukiwać samego siebie nie nazywając grzechu po imieniu. Bóg daje człowiekowi szansę i moc zwycięstwa nad złem. Jednak wcześniej człowiek musi dać szansę samemu sobie. Po prostu, zamiast usprawiedliwiać swoje grzechy powinien uznać je i szczerze za nie żałować.

 

 

 


Zadbajmy oto by uczestnicząc we mszy św. za bliskich, czy to żyjących czy zmarłych, przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć komunię św. w ich intencji!

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.


Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.


 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka. Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą ślubu


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.


 

ORGANIZUJEMY PIELGRZYMKI / Szczegóły w gablotkach i folderach /

4-dniową po kraju 

termin 27-30.06.2022

Sandomierz - Krasnobród - Zamość - Lublin - Kazimierz Dolny 

do Grecji

termin 12-20.09.2022