----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Sobota 22.05.2021r. 

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

W SOBOTĘ 22.05. przypadają główne uroczystości ku czci św. Rity. W tym dniu w Komornikach o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. z poświęceniem róż. Głównym celebransem i kaznodzieją będzie o. Cherubin Żyłka OFM.

Myśli na niedzielę i nie tylko…

Paul Johnson  pisze: „Gdy myślimy o niebie, przypominamy sobie chwilę, kiedy czuliśmy się najbardziej szczęśliwi, i próbujemy pomnożyć ją przez wieczność”. To była piękna uroczystość. Ona w pełnej przepychu sukni ślubnej, z robiącym na wszystkich wrażenie welonem. On pełen dostojeństwa, ubrany we frak, z dodającą uroku muszką. Wyglądali w kościele na parę zakochanych i gotowych na wszystko młodych ludzi, dla których wspólne życie może się stać jedynie wspaniałą przygodą. W czasie składania przyrzeczeń ślubnych większość gości przeżywała wzruszenie i zachwyt. Narzeczeni też nie kryli emocji. Obietnice dane w obecności kapłana wydawały się czymś oczywistym, bezdyskusyjnym. Jakże bolesne stało się rozczarowanie, które miało miejsce dwa lata później. Okazało się, że to małżeństwo było wielką pomyłką, a składane w dniu ślubu deklaracje – w konsekwencji fałszywe. Pan młody lubił zaglądać do kieliszka, a awantury były na porządku dziennym. Ona z kolei posiadała „charyzmat” zwracania uwagi na wszystkie drobiazgi i niedociągnięcia w domu i u męża. Okazało się, że obietnice dane przed ślubem były tylko „zasłoną dymną” prawdziwego oblicza. Oboje mówili na rozprawie rozwodowej, że zostali oszukani.

Tego typu historie powtarzają się coraz częściej i pokazują, że każdy człowiek ceni sobie wiarygodność i dotrzymywanie obietnicy. W innym razie czuje się oszukany i chce zerwać z tym, który mijał się z prawdą. Jan Paweł II wielokrotnie nauczał, że „nie można żyć w niekonsekwencji: wymagać od innych i od społeczeństwa, a samemu prowadzić życie tak, jakby wszystko w nim było dozwolone”. Rozczarowanie wpisane jest, niestety, w ludzką egzystencję między innymi dlatego, że wielu ludzi staje się niekonsekwentnymi w swoich wyborach, postępowaniu czy poglądach. Apostołowie też mogli się czuć rozczarowani Jezusem, który w Wielki Piątek zawisł na krzyżu, znaku hańby. Wniebowstąpienie Mistrza z Nazaretu zmieniło zdanie uczniów i wszystkich zafascynowanych Jego życiem i nauką.


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

- Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

- Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka.

- Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

- Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

Nauki przedmałżeńskie odbędą się w tym roku w terminie: 21.02. w Komornikach o 15.15; zaś pozostałe nauki odbędą się o godz. 15.45 w Strzeleczkach.


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.


Sprawy zachowania porządku na cmentarzu w Komornikach:

- miejsca, które są zarezerwowane proszę oznakować kamiennymi numeratorami (sprawdzić czy numeratory są na właściwym miejscu), miejsca nieoznakowane będą traktowane jako wolne do pochówku

- przypomina się o tym, że cmentarz jest 24 h na dobę monitorowany. Każdy wyrzucający śmieci za płot cmentarny powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi


Z życia parafii:​

Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.

 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 

Wiecej ogłoszenia  KOMORNIKIWiecej ogłoszenia DOBRA

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.


Nasza Parafia organizuje autokarową pielgrzymkę na PODLASIE: Wigry-Studzieniczna- Sokółka- Kodeń. Termin: 23.08. – 26.08. 2021! Zapisy u Pani Krystyny Majer w biurze Filplastu do 27.06. 2021 !