----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Ściborowice - wieś położona około 3 km od kościoła parafialnego.
Nazwa Ściborowice jest prawdopodobnie nazwą partonimiczną wywodzącą się od imienia Ścibor lub Czcibor. Jest ona po raz pierwszy wymieniana w roku 1305 w "Liber Fundationis" biskupa wrocławskiego, jako Śtiborowic. W dokumentach pochodzących z XVII wieku powszechnie występuje ta miejscowość pod nazwą Stübendorff, a póĽniej Stiebendorf. Po raz kolejny mówi się o niej w dokumentach Opactwa Cystersów z Rudy. Jeden z nich z 1339 roku poświadcza, że Conad-karczmarz ze Ściborowic -jest poddanym tego klasztoru.

Wzmianka o istnieniu w Ściborowicach karczmy jest pierwszą informacją na temat działalności handlowej w parafii Komorniki, bo właśnie taki charakter miały w I połowie XIV wieku karczmy wiejskie. Były to miejsca, gdzie chłop mógł się zaopatrzyć w niektóre wyroby rzemieślnicze, których nie wytwarzano w jego wsi, oraz w artykuły spożywcze, jak sól, śledzie czy mięso. Mógł też w karczmie sprzedać nadwyżkę wyprodukowanych przez siebie artykułów rolnych. Karczmy były także miejscami spotkań i wspólnych zabaw.
Ściborowice bardzo często zmieniały właścicieli, którzy opuszczali swoje miejsce zamieszkania lub bankrutowali. W 1412 roku właściciele Ściborowic, Zygmunt Jeschkonis i jego siostra Katarzyna Cuber, wydzierżawili wieś Kolegiacie Opolskiej św.Krzyża. W roku 1580 właścicielem Ściborowic był Jan Lubowsky von Łubowic. W XVII wieku Ściborowice należały do rodziny von Holych. Była to rodzina protestancka, ale włożyła ona znaczny wkład w utrzymanie kościoła parafialnego w Komornikach i jego remonty. Jan Holy von Ponientitz założył też pierwszą fundację w parafii. Była to fundacja mszalna.
W pierwszej połowie XVIII wieku w latach 1739-1756, majątek ściborowicki pozostawał w rękach von Schonburgów. Jej zmarli członkowie byli grzebani w krypcie von Holych w Komornikach.
Jest pewne, że w 1761 roku Ściborowice należały do von Oppersdorfów z Głogówka. Odbudowano wtedy istniejący już wcześniej, ale zniszczony folwark, zbudowano gorzelnię i browar.
Od 1825 roku Ściborowice należały do rodziny Reymann. Ostatnimi właścicielami Ściborowic do 1945 roku byli znowu von Oppersdorfowie.
Jako ciekawostkę wymienia się, że w 1830 roku Ściborowice liczyły 61 domostw i 327 mieszkańców, którzy podlegali sądowi patrymonialnemu. Sąd ten był sprawowany przez inspektora majątku. W pamięci dawnych poddanych jako wyjątkowo surowy zachował się inspektor Urbanek. Szczególnie karane było uchylanie się od pracy, kradzieże i picie alkoholu w miejscu zatrudnienia. Za poważne przestępstwa groziło nawet więzienie, które znajdowało się przy majątku.